Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής. Κάθε φοιτητής υποχρεουται να παρακολουθησει όλα τα τα μαθήματα του κορμού. Μπορεί να επιλέξει δυο μαθήματα στο Α΄ Εξάμηνο και το τρίτο μάθημα στο Γ΄ Εξάμηνο.

Στο Β΄ και στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα επιλογής, που χωρίζονται σε δύο κατευθύνσεις και από τα οποία θα επιλέγουν οι φοιτητές που διάλεξαν την ανάλογη κατεύθυνση. Οι φοιτητές/-τριες θα επιλέγουν συνολικά τρία (3) τουλάχιστον μαθήματα επιλογής,  δύο (2) από την κατεύθυνση που επέλεξαν και ένα (1) από την άλλη κατεύθυνση.

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες εβδομαδιαίως

ECTS

ΜΚ 1

Ορθοπαιδική – Μυοσκελετικές Κακώσεις 3 10 

ΜΚ 2

Αθλητιατρική 3 10

ΜΚ 3

Περιγραφική Ανατομική 3

10

 

 

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής
α) Κατεύθυνση «Αθλητιατρική»

Κωδικός

Τίτλος

Ώρες εβδομαδιαίως

ECTS

ΜΕ 1 

Αθλητική Καρδιολογία 3

10

ΜΕ2

 

Εκτίμηση και Αξιολόγηση Αθλητικών Κακώσεων  3

10

ΜΕ3

 

Φυσιολογία – Εργοφυσιολογία 3 10

ΜΕ4

Συνήθεις Διαταραχές της Υγείας κατά την Άθληση – Α΄ Βοήθειες 3

10

ΜΕ5

 

Εργογόνα Βοηθήματα – Doping 3

10

ΜΕ6

 

Κλινική Ανατομική 3

10

 

β) Κατεύθυνση «Άσκηση & Σωματική Υγεία».

Κωδικός

Τίτλος Ώρες εβδομαδιαίως

ECTS

ΜΕ7

Φυσιολογία – Εργοφυσιολογία 3

10

ΜΕ8

Προγράμματα Αποκατάστασης στις Αθλητικές Κακώσεις 3

10

ΜΕ9

Πνευμονολογία 3

10

ΜΕ10

Τραυματιολογία 3

10

ΜΕ11 

Φυσικοθεραπεία 3

10

ΜΕ12 

Τοπογραφική και Λειτουργική Ανατομική 3

10

 

 

Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Επιλογής:

α) Κατεύθυνση «Αθλητιατρική»

Κωδικός Τίτλος Ώρες εβδομαδιαίως ECTS
ΜΕ13  Εφαρμοσμένη Αθλητιατρική 3 10
ΜΕ14  Σύγχρονη Αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων 3 10
ΜΕ15  Διατροφή Αθλουμένων 3 10
ΜΕ16 Άσκηση σε Ειδικούς Πληθυσμούς 3 10
ΜΕ17  Παθολογία Αθλουμένων 3 10

 

β) Κατεύθυνση «Άσκηση & Σωματική Υγεία».

Κωδικός Τίτλος Ώρες εβδομαδιαίως ECTS
ΜΕ18  Ειδικά Θέματα Άσκησης και Σωματικής Υγείας 3 10
ΜΕ19  Φυσική Δραστηριότητα και Πρόληψη Παθήσεων 3 10
ΜΕ20  Προγράμματα Φυσικής Αποκατάστασης σε ΑμεΑ 3 10
ΜΕ21 Προγράμματα Φυσικής Δραστηριότητας σε Ασθενείς με Χρόνιες Παθήσεις 3 10
ΜΕ22  Αγωγή Υγείας και Διατροφής 3 10

 

Δ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Τίτλος Ώρες εβδομαδιαίως Π.Μ.
ΜΔ 23 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Δικαίωμα εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας παίρνουν από την αρχή του τρίτου εξαμήνου και μετά, όσοι φοιτητές έχουν περάσει επιτυχώς τουλάχιστον έξι (6) εκ των διδαχθέντων μαθημάτων του προγράμματος. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής από την αρχή του Γ΄ εξαμήνου και μετά και εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα εκ των διδαχθέντων μαθημάτων του προγράμματος, υποβάλλει αίτηση για εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ερευνητική ή κλινική). Το διάστημα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι ένα (1) εξάμηνο. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. προβλέπεται να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. διδάσκουν καταξιωμένοι επιστήμονες μέλη Δ.Ε.Π. της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Επίσης, συμμετέχουν άλλοι επιστήμονες (κάτοχοι διδακτορικών τίτλων) που εργάζονται σε ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα ή φορείς.

PrintFriendlyFacebookTwitterGoogle+

© 2015 Δ.Π.Μ.Σ. αθληση και υγεια
kiourexidou.gr